Thursday, December 16, 2021

Oman osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi

 

making a visualist

Olen analyyttinen, tarkkaavainen ja tiedonjanoinen. Vahvuuteni on kattava tiedonhankinta ja asiakastöissä karrutettu asiakasryhmien tunnistaminen ja heitä puhuttelevan palvelun tuottaminen. Olen neuvottelukykyinen, joustava ja asiakaslähtöinen. 


Olen yhtä luontevasti sekä projektinjohtajan, että assistentin roolissa. Työkaverina osaan luoda rentoa ja innostavaa ilmapiiriä, jossa jokaisen ideat ja mielipiteet tulevat kuuluksi. Minulla on paljon työkokemusta kansainvälisissä projekteissa toimimisesta. Luonnostaan minusta kumpuaa synnynnäinen johtajuus, diplomaattisuus ja asioiden delegoiminen oikeudenmukaisesti. Nämä piirteet pääsevät huippuunsa juuri projektiluontoisessa työskentelyssä osana tiimiä.


Seuraan aktiivisesti ammattialan trendejä kansainvälisesti. Ymmärrän muuttuvat trendit ja asenteet kokonaisuutena syy-seuraussuhteineen. Olen hyvin bränditietoinen ja osaan tunnistaa asiakkaan yrityksen potentiaalin ja parhaat puolet, ja tehdä töitä niiden parantamiseksi.Hakukoneoptimointi, sisällöntuottaminen ja sosiaalinen media ovat vahvuuksiani. Minulla on myös kokemusta uutiskirjeen ja lehdistötiedotteen laatimisesta. Wordpress, Blogger, Adoben ohjelmat ja Instagramin data-analytiikka ovat tuttuja työkaluja. Pyrin jatkuvasti kehittämään itseäni ja kartuttamaan tietotaitojani, joten uudet haasteet myös innostavat minua.


  • sisällöntuottaminen
  • sosiaalinen media
  • hakukoneoptimointi seo
  • graafinen suunnittelu
  • tuotekuvaus
  • myymälän stailaus
  • brändisuunnittelu

No comments:

Post a Comment